Matrikkelit matkaoppaina​

Hyvää matkaa itsekullekin Lundahl-Salovaaran sukuyhdistyksen jäsenelle polkua pitkin eteenpäin. Harvoinhan sitä polkua lähdetään takaperin kulkemaan. Mutta polkua voi kävellä myös takaisin päin. Polkua, joka johdattaa vuodesta 2014 taaksepäin 169 vuotta. Siitäkin eteenpäin polkua on, mutta se kapenee. Kapeana ja siten tuntemattomampana se jatkuu vielä eteenpäin, niin että 315 vuotta tulee täyteen. Missä silloin ollaan? Ollaan Karl Akselinpojassa (s. 1698)  ja Liisa Perttelintyttäressä (s. 1715). Tuo parempi polkuu päättyy Kaarle Lundahliin (1845 – 1898) ja Eeva Taavetintyttäreen (1835 – 1893). Sukuyhdistyksen jäseniksi voivat päästä juuri Hämeenlinnassa asuneiden ajuri Kaarlen ja vaimonsa Eevan jälkeläiset puolisoineen. Nämä polut ovat johtaneet lukijan sukuyhdistyksemme juurille. Tiedot löytyvät kahdesta sukumatrikkelista. Vaikka kiinnostus kaikkia ”juuria” kohtaan on lisääntynyt valtavasti Suomessakin viimeisten vuosikymmenten aikana, saattaa olla, että jotkut yhdistyksen jäsenet ovat sittenkin  enemmän kiinnostuneita niistä sukulaisista, jotka ovat vielä täällä keskuudessamme tai parissa edellisessä polvessa, jotka muistamme tai joista olemme kuulleet kerrottavan. Keitä? Minkä nimisiä? Minkä ikäisiä?  Mitä tekevät, missä asuvat, keitä kuuluu perheeseen? Miten heidän polkunsa sivuaa minun polkuani, kuinka lähellä ollaan? Tämä kiinnostus on myös jo johdattanut vuodesta 1946 lähtien sukulaiset, 50 – 80 kerrallaan, 32:een sukukokoukseen ja –tapaamiseen voidakseen tavata sekä jutella ja ennenkaikkea tutustua samoilta juurilta kotoisiin oleviin sukulaisiinsa.  Mielenkiintoa lisää koulutusten ja ammattien, harrastusten ja elämänkokemusten hämmästyttävä kirjo.  


Ensimäinen matrikkeli valmistui vuonna 1979 Kauniaisissa. Sen kirjoitti Eero-Eetu Saarinen, III sukuhaara, 3. sukupolvi. Tämä matrikkeli kertoo suvun kolmesta vanhimmasta sukupolvesta sadan vuoden saatossa.  Siinä on sukututkimuksiin perustava johdatus suvun alkujuurille, aina tuonne suvun kantaisän Karl Akselinpojan syntymään vuonna 1698 ja vaimonsa Liisan syntymään vuonna 1715.  Suvun kantavanhemmat ovat siis Kaarle  ja Eeva Lundahl. Heillä oli kahdeksan lasta: Eeva, Ida, Eedla, Kaarlo, Johannes, Fanny, Hilma ja Hugo. Ida kuoli naimatonna, Johannes oli kahdesti naimisissa. Nimen  suomennoksen ja avioliittojen kautta syntyi  kahdeksan sukuhaaraa: Jokinen, Saarinen, neljä Salovaaraa, Alhopuro ja Aalto. Näissä sukuhaaroissa on jo tutumpaa väkeä: siis kolmannen sukupolven (syntyneet n. 1890 - 1920 -luvuilla) vanhemmat ja neljännen sukupolven (n.1930-1950) isovanhemmat. Matrikkelissa on tiedot 192 suvun jäsenestä, joista vuonna 1972 oli elossa 147. Tämä matrikkeli esittelee nuo 147 sukulaista ajan tavan mukaan olennaisen tiedon sisältävillä, yhdestä sivusta viiteen sivuun pitkillä kertomuksilla. Näissä kertomuksissa mainittiin myös ensimmäisen kerran neljäs sukupolvi. Tiedot kirjoittaja hankki sukututkimuksista ja eri lähteistä sekä haastattelemalla näitä sukulaisiaan. 

Toinen matrikkeli valmistui vuonna 2001 Espoossa. Sen toimitti Jyrki Veikko Mattila, III sukuhaara, 5. sukupolvi. Tämä matrikkeli esittelee sukupolvet 4  ja 5 (n. 1950-1970 syntyneet). Ajassakin oltiin menty eteenpäin, siis myös tällaisten matrikkelien tekemisessä. Nyt tähän  hankittiin tiedot tiedustelulomakkeella, joka lähetettiin näiden sukupolvien jäsenille jos vain osoite oli tiedossa. Kaikki eivät vastanneet, jotkut vain antoivat perustiedot, toiset kertoivat lomakkeen sallimissa rajoissa enemmänkin. Tiedot saatiin 180 suvun jäseneltä.  Nyt pyydettiin ja useimmilta myös saatiin valokuva. Tämä oli merkittävä mielenkiinnon lisääjä sukulaisia kohtaan. Kuvia katsellaan ennen sukutapaamisia ja niiden jälkeen. Onpa jo tavattu tuttuja kasvoja elämän menoissa ja voitu todeta: ah sinä, sukulainen!  Tässä matrikkelissa  on myös hieno valokuvakokoelma suvusta vuosisadan ajalta. Se alkaa kuvalla, jossa Kaarle Lundahl on lastensa kanssa ja toisella Eeva -rouvasta. On kuvia perheistä, perhejuhlista, sukujuhlista ja –tapaamisista, monet tarkoilla osallistuneiden esittelyillä. Ja loppuu kuvaan sukukokouksesta Siuntiossa vuonna 2001.  Tämän matrikkelin varmaan eniten kehuttu yksityiskohta on viimeisellä aukeamalla esitelty ”sukupuu”.  Tehty juuri niin hyvin, että sen avulla voi helposti kulkea aiemmin mainittua polkua itsestä taaksepäin aina viidennestä sukupolvesta lähtien  Kaarle -setään saakka.

​Kolmas matrikkeli?
Kysymyksiä on kuultu: milloin saamme kolmannen matrikkelin? Vastauksena on saatu, että edetään nyt sopivalla tahdilla sukuyhdistyksen toimintaa kehittäen. Sitä varten kutsuttiin vuoden 2013 sukukokouksessa työryhmä yhdistyksen uuden puheenjohtajan Jyrki Veikko Mattilan johdolla. Työryhmään kutsuttiin Ari Iskanius (IV/5), Satu Torstila (III/4), Johanna Salovaara (IV/4), Mikko Siukosaari (III/5) ja Anssi Siukosaari (III/4). Ensimmäiseksi työkseen ryhmä päätti ottaa käyttööntämän ajan viestintä- ja yhteydenpitokeinot. Vuoden 2013 lopulla avattiin jo omat Facebook-sivut ja vuonna 2014  sukuyhdistykselle tullaan avaamaan myös omat nettisivut  ja ryhdytään käyttämään sähköpostia.    Edelliset matrikkelit toteutettiin lähinnä suvun sisäisinä monisteina.  Yhdistyksen hallituksella onharkinnassa, voitaisiinko niistä ottaa uudet painokset. Varsinkin tuo ensimmäinen on jo harvinainen.    Kolmatta matrikkelia suunniteltaessa tullaan jo käyttämään uutta tekniiikkaa hyväksi. Sen tiedot kerätään sähköisesti ja kukin jäsen voi miettiä, mitä tietoja haluaa itsestään antaa. Sen oheen voitaisiin liittää myös visuaalinen sukupuu, joka saisi  kunkin oksalla istuvan kohdalta itse matrikkelista paljon lisätietoa ja olisi siten runsas ja rehevä. Uusi tekniikka antaisi myös mahdollisuuden uusien, ennen julkaisemattomia valokuvien näyttämiseen. Päätöstä kolmannen matrikkelin tekemisestä ei sukuyhdistyksen hallitus ole vielä tehnyt.