Ensin olivat Karl ja Eva.

Nyt meitä on yli 250 ja vuonna 2022 tulemme juhlimaan sukuyhdistyksen 75-vuotista taivalta.

SUKUYHDISTYS

Puheenjohtajan terveiset

Hyvä lundahlsalovaaralainen, hienoa, että olet tullut Lundahl-Salovaaran Sukuyhdistys r.y:n 
kotisivuille! Kuten huomaat, tässä muutosten maailmassa jopa oma Sukyhdistyksemmekin
muuttuu ja uusiutuu. Tästä osoituksena mm nämä uudet www –kotisivut ja toisaalta myös
vuoden 2013 lopulla Facebookissa avattu käyttäjäryhmä! Molempien syntymisestä ja
​tekemisestä saamme kiittää erityisesti Mikko Siukosaarta, sekä hänen apunaan ollutta
työryhmää.Tulin valituksi tähän kunniatehtävään sukuyhdistyksemme uudeksi puheen-
johtajaksi syksyn 2013 sukukokouksessa. Ari Iskaniuksen ja muiden edeltäjieni viitoit-
​tamalla tiellä on mukava jatkaa. Etenkin haluan kuitenkin tässä tuoda esille ja kiittää Satu Torstilaa, joka onneksemme jatkaa yhdistyksemme sihteerinä ja toiminnan todellisena moottorina. Sadullehan olemme jo usean vuoden (ja vuosikymmenen!) ajan saaneet olla kiitollisia yhdistyksemme toiminnan sujuvuudesta, tiedottamisesta ja muusta toiminnan ylläpidosta. 

Tavoitteenamme sukuyhdistyksen toiminnan johdossa on jatkossakin, että yhdistyksemme jäsenten kanssakäynti jatkuu ja lisääntyy, mm virallisten ja epävirallisten kokousten, tapaamisten ja ”sosiaalisen median” käytön myötä. Kutsunkin tässä kaikki sukuyhdistyksen jäsenet mukaan; tunnelma yhdistyksessä ja sen tilaisuuksissa on välitön ja leppoisan epävirallinen. Osallistua voi ja yhteyttä pitää mm näiden sähköisten viestintämuotojen käyttäjänä, tapaamisiissa ja kokouksissa, tai vaikkapa puhelimitse. Satu pitää ansiokkaasti yllä myös yhdistyksemme osoiterekisteriä, josta löytyvät jäsenten osoite- ja puhelinyhteystiedot. Osoiterekisteri (sähkö)postitetaan joka vuosi ”Vuosikirjeen” lähettämisen yhteydessä kaikille osoitteensa antaneille jäsenille.Näillä sukuyhdistyksemme kotisivuilla on lisätietoa suvustamme, tulevista tapaamisista ja muusta toiminnasta. Satu ja allekirjoittanut otamme mielellämme vastaan ehdotuksia liittyen yhdistyksen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen, viekäämme lundahlsalovaaralaisuutta kaikki yhdessä eteenpäin. Tervetuloa, anna kuulua itsestäsi, pidetään yhteyttä!                            

​Jyrki Veikko Mattila (puh. 050-5702719)